Projekts "Iespēja, nevis nespēja darba vidē” (AnDiW) ir Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts, ko 2009. gadā apstiprinājusi Eiropas Komisija Mūžizglītības programmas ietvaros.

Dear Employers, Human Resources Managers, Recruitment Companies Trainers and Audience!