Brangūs darbdaviai, personalo vadybininkai, įdarbinimo agentūrų specialistai ir kiti skaitytojai!

Jūsų dėmesiui pateiktos naujovės ir rekomendacijos, kurioms pritariama ES šalyse (Vokietijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, Graikijoje, Luksemburge, Bulgarijoje ir Turkijoje – ES kandidatė). Rekomendacijos pateikia gaires, kaip padidinti darbo rinkos išteklius, pritraukiant talentingus ir pajėgius darbuotojus, priklausančius santykinai didelei pasyviai socialinei grupei, – asmenis su negalia.

Minėtasis darbo išteklių potencialas yra nepakankamai integruotas į darbo rinkoą ir asmenų su negalia įdarbinimo lygis yra žemas. Vis dėlto, kaip rodo tyrimai ir gerosios praktikos patirties įvertinimas, šios socialinės grupės darbuotojai – asmenys su negalia – kokybiškai vykdo savo pareigas ir yra ištikimi organizacijai, kurioje dirba.