Projekto "Gebėjimas, o ne negalia darbo vietojetikslas" (AnDiW) – sumažinti žmonių su negalia diskriminaciją darbo rinkoje. Projekto rezultatai padidins žmonių su negalia įsidarbinimo galimybes, užtikrinant negalią turinčių žmonių, kaip ir kiekvieno šalies piliečio, lygias teises ir atsakomybes. Kiekvienas projekto partneris išanalizuos žmonių su negalia įdarbinimo situaciją projekto partnerių šalyse ir bus sukurtas mechanizmas, skatinantis verslininkus įdarbinti žmones su negalia.

Brangūs darbdaviai, personalo vadybininkai, įdarbinimo agentūrų specialistai ir kiti skaitytojai!