Projekto "Gebėjimas, o ne negalia darbo vietojetikslas" (AnDiW) – sumažinti žmonių su negalia diskriminaciją darbo rinkoje. Projekto rezultatai padidins žmonių su negalia įsidarbinimo galimybes, užtikrinant negalią turinčių žmonių, kaip ir kiekvieno šalies piliečio, lygias teises ir atsakomybes. Kiekvienas projekto partneris išanalizuos žmonių su negalia įdarbinimo situaciją projekto partnerių šalyse ir bus sukurtas mechanizmas, skatinantis verslininkus įdarbinti žmones su negalia.

Projekto partneriai ištirs situaciją nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais, lygindami ir dalindamiesi žiniomis bei patirtimi.

AnDiW projektas yra pagrįstas prieš tai atliktu Leonardo da Vinči programos pilotiniu projektu (“Gebėjimai, o ne negalia įsidarbinant”) (Sutarties numeris: 2003-LV/03/B/F/PP-172.002, Projekto laikotarpis: 01/11/2003 – 31/12/2005, vykdytojas – ISMA), kurio tikslas teoriškai ir praktiškai paruošti darbdavius įdarbinti žmones su negalia (www.ande.isma.lv).

Projektas remiamas Europos Komisijos. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį ir Komisija neprisiima atsakomybės dėl skleidžiamos informacijos projekte.