EnglishLatvianDeutschItalianLithuanian
Final Memory of Project AnDiW

Dear Employers, Human Resources Managers, Recruitment Companies Trainers and Audience!

The developments and recommendations which are offered to your attention have been approbated in the EU states (Germany, Italy, Latvia, Lithuania, the United Kingdom, Greece, Luxemburg, Bulgaria, and Turkey – EU candidate). The recommendations provide guidelines on how to increase labour resources attracting talented and capable employees from relatively large inactive social group – people with disabilities.

The abovementioned labour resource potential is insufficiently integrated in the labour market and the level of employment in this social group is low. However, as the research and evaluation of good practice shows, the employees from this social group – people with disabilities – perform their working duties qualitatively and are loyal to the firms they work for.

 

September 2011

 
Sveicināti AnDiW mājas lapā!

Projekts "Iespēja, nevis nespēja darba vidē” (AnDiW) ir Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts, ko 2009. gadā apstiprinājusi Eiropas Komisija Mūžizglītības programmas ietvaros.

(Projekta Nr. 2009-1-LV1-LEO05-00370, iesākts: 01/10/2009, tiks pabeigts: 30.09.2011.)

Katrs projekta partneris gūs ieskatu par situāciju cilvēku ar nespējām nodarbinātībā partneru valstīs, kā arī par mehānismiem, kas stimulē uzņēmējus nodarbināt šos cilvēkus. Partneri izvērtēs situāciju nacionālā un starptautiskā līmenī, salīdzinās un dalīsies zināšanās un pieredzē.

 

Šis projekts ir sagatavots, pamatojoties uz iepriekšējo projektu ar nosaukumu "Iespēja, nevis nespēja nodarbinātībā”, akronīms – AnDE (Leonardo da Vinci pilotprojekts, Nr. 2003-LV/03/B/F/PP-172.002, īstenots laikā: 01/11/2003 – 31/12/2005, projekta virzītāja – ISMA), kura galvenais mērķis – teorētiski un praktiski sagatavot darba devējus cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai (www.ande.isma.lv).

 

Projects ir sagatavots ar Eiropas Komisijas atbalstu. Publikācijas autori ir izteikuši savus uzskatus un Komisija nav atbildīga par šeit pausto viedokli.