EnglishLatvianDeutschItalianLithuanian
Sklaidos veiklos baigiamoji atmintinė

Brangūs darbdaviai, personalo vadybininkai, įdarbinimo agentūrų specialistai  ir kiti skaitytojai!


Jūsų dėmesiui pateiktos naujovės ir rekomendacijos, kurioms pritariama ES šalyse (Vokietijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, Graikijoje, Luksemburge, Bulgarijoje ir Turkijoje – ES kandidatė). Rekomendacijos pateikia gaires, kaip padidinti darbo rinkos išteklius, pritraukiant talentingus ir pajėgius darbuotojus, priklausančius santykinai didelei pasyviai socialinei grupei, – asmenis su negalia.
Minėtasis darbo išteklių potencialas yra nepakankamai integruotas į darbo rinkoą ir asmenų su negalia įdarbinimo lygis yra žemas. Vis dėlto, kaip rodo tyrimai ir gerosios praktikos patirties įvertinimas, šios socialinės grupės darbuotojai – asmenys su negalia – kokybiškai vykdo savo pareigas ir yra ištikimi organizacijai, kurioje dirba.   

 

 
Sveiki atvykę į AnDiW tinklapį!

Projekto "Gebėjimas, o ne negalia darbo vietojetikslas" (AnDiW) – sumažinti žmonių su negalia diskriminaciją darbo rinkoje. Projekto rezultatai padidins žmonių su negalia įsidarbinimo galimybes, užtikrinant negalią turinčių žmonių, kaip ir kiekvieno šalies piliečio, lygias teises ir atsakomybes. Kiekvienas projekto partneris išanalizuos žmonių su negalia įdarbinimo situaciją projekto partnerių šalyse ir bus sukurtas mechanizmas, skatinantis verslininkus įdarbinti žmones su negalia.

 

Projekto partneriai ištirs situaciją nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais, lygindami ir dalindamiesi žiniomis bei patirtimi.

 

AnDiW projektas yra pagrįstas prieš tai atliktu Leonardo da Vinči programos pilotiniu projektu (“Gebėjimai, o ne negalia įsidarbinant”) (Sutarties numeris: 2003-LV/03/B/F/PP-172.002, Projekto laikotarpis: 01/11/2003 – 31/12/2005, vykdytojas – ISMA), kurio tikslas teoriškai ir praktiškai paruošti darbdavius įdarbinti žmones su negalia (www.ande.isma.lv).

 

Projektas remiamas Europos Komisijos. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį ir Komisija neprisiima atsakomybės dėl skleidžiamos informacijos projekte.